Geschiedenis


Reeds eeuwenlang staat Antwerpen bekend als wereldcentrum van diamant. Haar internationale haven speelde hierbij bij aanvang een aanzienlijke rol, maar het is het vakmanschap van de in Antwerpen - en bij uitbreiding in Vlaanderen - gevestigde diamanthandelaars, -fabrikanten, -klievers en -slijpers, dat ervoor heeft gezorgd dat onze stad na meer dan 500 jaar nog steeds een zeer belangrijke plaats bekleedt in de internationale diamantindustrie. 

Ook de Diamantclub van Antwerpen heeft hieraan, samen met haar zusterorganisaties, op een ontegensprekelijke wijze toe bijgedragen in haar hoedanigheid van handelsbeurs voor diamant.

In het begin van de jaren 1880 zagen de in Antwerpen gevestigde diamantfabrikanten en –handelaars de noodzaak om een vaste ontmoetingsplaats op te richten, aangepast aan hun specifieke beroepsactiviteiten en uitsluitend voorbehouden aan diegenen die als lid zouden worden opgenomen. 

De eerste bijeenkomsten en de stichting van de feitelijke vereniging “Diamantclub van Antwerpen” gebeurden in het stadscentrum rond 1885.

In 1893 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een naamloze vennootschap, met zetel in de Pelikaanstraat 62. Meer dan 130 jaar later is de maatschappelijke zetel nog steeds op dit adres gevestigd, sedert 2023 echter onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. 

Het beurslokaal en de burelen van de Diamantclub werden officieel ingehuldigd in 1894, in aanwezigheid van Jan Van Rijswijck, de toenmalige burgemeester van Antwerpen.

Na enkele jaren werd het pand reeds te klein en werd het doorgetrokken tot in de Hoveniersstraat. Van 1966 tot 1969 werd het gebouw nagenoeg volledig vervangen door een moderne building. De inhuldiging ervan was tevens een aanleiding om het 75-jarig bestaan van de Diamantclub te vieren in aanwezigheid van Koning Boudewijn.

Thans zijn nog steeds meer dan 150 diamantfirma’s gevestigd in onze gebouwen. Diverse comités binnen de Raad van Bestuur werken voortdurend aan een permanente update van de infrastructuur en de veiligheidsvoorzieningen, dit alles met het doel een aangename werkomgeving te creëren voor huurders en leden.

De Diamantclub van Antwerpen is samen met 28 andere wereldwijd verspreide diamantbeurzen verenigd in de “World Federation of Diamond Bourses”. Antwerpen telt 4 beurzen, die op hun beurt verenigd zijn in de “Federatie der Belgische Diamantbeurzen”.

Onze geschiedenis met foto's


inhuldiging gebouw Diamantclub op 14 augustus 1894
eerste bladzijde uit het "Gulden Boek" - inhuldiging gebouw Diamantclub 1894
beurslokaal in 1894
bovenzaal, gebruikt voor bijeenkomsten en feestelijkheden - 1894
voorgevel van de Diamantclub (met luifels) na de verbouwing van 1904-1905
beurslokaal Diamantclub na verbouwing van 1922
gemoderniseerde voorgevel gebouw Diamantclub circa 1935
beurslokaal na verbouwingen in 1969
Koning Boudewijn tijdens de opening van het nieuw gebouw op 21 november 1969
honderdjarig bestaan Diamantclub: academische zitting
sfeerbeeld honderdjarig bestaan
kunstenaar Luc Van Haegenborgh